10 anys de Valors*

El Nadal de 2003 –amb data de gener de 2004- apareixia en uns pocs punts de venda el primer número d’aquesta revista Valors. El mes passat, doncs, celebràvem 10 anys de la posada en marxa d’aquesta iniciativa per part d’un petit grup de col·laboradors a Mataró.

Durant aquesta dècada, en què el món ha sofert grans canvis a tots nivells, també ha tingut lloc una evolució en el propi debat al voltant dels valors i de fet, a Catalunya, hem assistit a la seva normalització: avui parlar de valors en públic és un fet habitual i això sol ja és un gran què, tot i que de tant usar-los, els valors, podem acabar banalitzant-los. En som plenament conscients i lamentem aquesta situació, sabent que nosaltres mateixos no sempre devem haver fet les coses amb la seriositat i el rigor que els debats sobre els valors mereixen.

També el nostre punt de vista ha anat variant amb el pas del temps i, més que promoure explícitament els valors positius que donen títol a aquesta revista, ens hem anat adonant que  la nostra missió en el fons “només” pretén fer periodisme. Bon periodisme. Periodisme en el sentit d’interpretar la realitat d’un període concret, que aquesta és una de les millors definicions que se n’han fet. En el nostre cas més dirigit a reflexionar sobre els valors que fan que les coses passin o no passin. A buscar els perquès de les coses. No pretenem donar una visió ni naïf ni absurdament positiva de la nostra societat sinó apel·lar als valors com a motors de canvi. També ens hem fet grans, doncs, des d’un punt de vista de pensament gràcies precisament a fabricar cada mes aquesta revista.

I de la mateixa manera també es pot dir que hem evolucionat respecte com comunicar aquests valors. Avui en dia ja hi ha persones que ens segueixen únicament per la xarxa social Twitter i moltes que desconeixen que el cor del projecte Valors és aquesta revista que teniu a les mans. O que més aviat ens escolten a través de la seva ràdio local o internet a través del Valors a l’Alça. Al vèrtex, sempre, la mateixa voluntat de servei públic reflexionant sobre els perquès de la nostra societat.     

Avui volem dedicar aquest Pòrtic a donar les gràcies a totes aquelles persones que han ajudat a fer possible aquest projecte durant 10 anys. Que han col·laborat amb nosaltres, ens han reconegut i també a aquells que ens han criticat; tot poden ser elements per créixer. A aquells que formen part del col·lectiu promotor de la revista –gairebé una cinquantena de persones- i sobretot a tots aquells altres que ens han ajudat a millorar.              

Aquest mes de febrer, precisament, dediquem el nostre monogràfic a posar-nos a la pell de l’altre, allò que s’ha convingut a dir-ne el valor de l’alteritat. Per parlar-ne hem acudit a Begoña Roman, catedràtica de filosofia de la Universitat de Barcelona; Àngels Valls, professora del Departament d’Organització i Direcció de persones d’ESADE i responsable de Formació i Inserció de Càritas de Barcelona; Josep Lluís Micó, director del Grau en Periodisme de la Facultat de Comunicació de Blanquerna i expert en cibernètica; Àngels Cantos, directora de la Fundació Hospital de Mataró; i Cécile Barbeito, educadora i investigadora de l’Escola de Cultura de la Pau de la UAB. Tots ells amb una visió serena del que suposa anar un pas més enllà de la generositat o l’empatia i endinsar-nos en l’alteritat.   

* 'Pòrtic' de la revista Valors corresponent al mes de febrer de 2014.

Comentaris

Entrades populars