Els valors als mitjans: la família guanya la televisió

A la revista Capçalera, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, corresponent al mes d'octubre de l'any passat va aparèixer un reportatge titulat d'aquesta manera que em va encarregar el seu director, en Jordi Rovira, i del qual encara no havia fet menció al bloc. La tesi central era que, contra el que es pensa sovint, un anàlisi aprofundit de la qüestió porta a confirmar que la família -i els amics, i l'entorn social- segueix tenint molt més ascendent sobre els individus en relació a la conformació de valors que no pas els propis mitjans, el campió dels quals, la televisió -almenys fins fa un temps-, era considerat l'autèntic antagonista de la formació dels infants. En el que ja no hi havia acord entre els experts consultats -Francesc Torralba, Ferran Sáez, Francesc Grané, Javier Elzo, als quals agraeixo molt la col·laboració- és en si existeix una ideologia difusa compartida entre els mitjans: hi ha qui afirma que és així en determinades temàtiques mentre que altres veus asseguren que els mitjans tan sols amplifiquen els valors ja presents a la societat, fent de mirall de nosaltres mateixos. Hi podeu accedir a través d'aquí [cal buscar la pàgina 19].

· Veure vídeo relacionat de Francesc Grané, doctor en Comunicació, parlant de si els mitjans tenen una agenda explícita o implícita [aquí].

Comentaris

Publicacions populars