[LaRiera48] On para l'Agència de Promoció de la ciutat?

No s'ha fet. És, probablement, des del punt de vista estratègic l'incompliment més greu del mandat que ha dut a terme el govern municipal. I això que va ser un dels compromisos contrets per l'alcalde Baron en els primers compassos del mandat, un element que havia de representar un canvi qualitatiu en la governació de la ciutat. Una cerca al propi bloc de l'alcalde és reveladora: les referències a l'Agència de Promoció de la Ciutat s'acaben en el discurs explicatiu dels pressupostos de 2008, que data de finals de 2007 [aquí]. És cert que el març de 2009 es va crear una oficina prèvia a l'Agència, que precisament havia de buscar els recursos privats per ajudar a crear aquest nou òrgan [notícia a capgros.com]. Això va ser fa disset mesos i s'esperava que en relativament poc temps es poguessin arribar a acords que permetessin crear l'Agència. El cert, però, és que han passat disset mesos i res fa presagiar que abans d'acabar el mandat s'hagi efectivament creat aquesta Agència de Promoció de Ciutat, que hauria d'haver treballat en cinc àmbits: congressos i reunions, la nàutica, l’audiovisual, el comerç i el turisme.

Òbviament el nom no fa la cosa i el més rellevant no pot ser mai la creació de l'estri, de l'instrument, de l'òrgan. És clar que no. El que passa és que la no creació de l'òrgan delata que l'aposta per buscar els punts d'intersecció entre Cultura i l'IMPEM, que havia de ser insisteixo una de les novetats del mandat, ha estat molt fluixa. És a dir, posa en evidència que aquesta idea, la de treballar per convertir els elements culturals de la ciutat en petits motors econòmics que permetin donar un tomb a l'economia de la ciutat en la línia de la Societat del Coneixement que preconitza el propi Tecnocampus s'ha anat esvaïnt entre ple i ple. Els últims a denunciar-ho, l'abril d'aquest mateix any, van ser els homes del nacionalista Joan Mora [notícia a capgros.com].

Els propis membres del govern municipal no tenen inconvenient en admetre l'incompliment, amb la boca petita. Segurament, en públic, si se'ls pregunta es farà servir l'existència de la crisi com a boc expiatori de la qüestió. Però no, no és això. Es tracta de voluntat política. Es tracta d'entendre que el funcionament dels diferents departaments de l'Ajuntament no pot ser mai de compartiments estancs, com en aquest cas s'ha visualitzat. De comprendre que en el món on ens movem les ciutats es venen igual que les empreses, amb catàlegs, pàgines webs, presència en fires... i que la cultura pot esdevenir una peça econòmica clau de ciutats mitjanes com Mataró. Que no és només un dret dels ciutadans, un element de cohesió social -és clar que si, també- i que pot ser un estri perquè els mataronins es guanyin millor la vida.

Aquest és el problema. En aquest aspecte haurà passat un mandat més... sense novetat en el front. Mala peça al teler.

Comentaris

Entrades populars